Regulamin.

REGULAMIN WITRYNY, USŁUG I ZAKUPÓW

Zasady Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z witryny, świadczenia usług, realizacji zamówień oraz udziału w szkoleniach organizowanych przez duceduce Your Life Ltd. zwanym dalej Firmą.
2. Klientem może zostać jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat.
3. Korzystając z niniejszej strony lub dokonując zakupu Klient akceptuje niniejszy Regulamin i Zasady Zakupów, Politykę Prywatności oraz oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Informację o Przetwarzaniu Danych, które określają odpowiednio zasady realizacji usług i sprzedaży, oraz zarządzania danymi osobowymi. Klient rejestrując się na stronie, pobierając gratis na e-mail lub dokonując zakupu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych do celów realizacji zamówienia oraz marketingowych.

Dane Osobowe

4. Dane osobowe klienta są przechowywane z wyjątkową pieczołowitością, zgodnie z Polityką Prywatności. Mogą być przekazywane podmiotom współpracującym, szczególnie obsługującym płatności. Zakres zbieranych danych, ich przetwarzania i wykorzystania, a także prawo do wglądu, usunięcia oraz zmiany są dokładnie opisane w Informacji o Przetwarzaniu Danych.

Zawarcie Umowy Sprzedaży

5.1 Za moment zawarcia umowy sprzedaży usługi dostępu do treści cyfrowych uznaje się moment zaksięgowania środków na koncie Firmy.
5.2 Ostateczną rezerwację miejsca na szkoleniu stanowi wpłata zaliczki bądź całości należności. Musi mieć ona miejsce przynajmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub w momencie wezwania do wpłaty zaliczki przez Firmę.
5.3 Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji dowolnego zamówienia lub szkolenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Firma zapewni możliwość realizacji zamówienia w innym terminie lub na żądanie Klienta zwróci całą należność.

Zwroty i Odstąpienie od Zakupu Szkolenia

6.1 W ciągu 14 dni roboczych Klient ma prawo odstąpienia od zakupu udziału w szkoleniu, jednak nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem zakończenia zapisów na szkolenia. (W szczególnych, poważnych przypadkach Firma może przyjąć odstąpienie także po upływie tego terminu.)
6.2 Klient może wnioskować o przeniesienie swojego udziału w szkoleniu na inny termin. Decyzja odnośnie terminu należy jednak do Firmy i zależy od dostępności miejsc, czy też innych warunków logistycznych.
6.3 Klient chcący odstąpić od zakupu udziału w szkoleniu lub zmienić termin udziału w szkoleniu powinien skontaktować się z Firmą drogą e-mailową na adres podany na stronie MaciejMoroz.pl w zakładce "Kontakt" i udostępnić wszelkie niezbędne do tego celu informacje takie jak numer transakcji.
6.4 Firma zastrzega sobie prawo do odwołania bądź przesunięcia terminu szkolenia bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo do przeniesienia swojej płatności na inny termin szkolenia bądź zwrotu należności. Jeśli do czasu szkolenia pozostało mniej niż 7 dni, a Klient poniósł już koszty takie jak dojazd, czy też rezerwacja noclegu, których nie ma możliwości odzyskać lub przenieść na inny termin - Firma wypłaci należną rekompensatę.
6.5 Zwroty wszelkich płatności będą dokonywane tym samym kanałem, którym wpłynęły w terminie do 30 dni od momentu zgłoszenia przez klienta chęci odstąpienia od umowy.

Szkolenia Telefoniczne

7.1 Terminy, długość i sposób realizacji szkolenia telefonicznego ustalane są w porozumieniu z Klientem.
7.2 Koszty połączenia podczas szkolenia telefonicznego ponosi Klient.

DVD i Programy Szkoleniowe

8.1 Sprzedający udziela Klientowi wyłącznej licencji na użytkowanie plików udostępnianych w ramach usługi dostępu do treści cyfrowych. Klient ma prawo pobierać, powielać i zapisywać pliki na swoich nośnikach lub urządzeniach, wyłącznie do prywatnego, indywidualnego użytku. Nie ma natomiast prawa do powielania, czy też udostępniania niniejszych materiałów lub danych dostępowych do tych materiałów osobom trzecim, szczególnie publicznie lub celem czerpania korzyści majątkowych w formie pieniężnej i/lub materialnej. Wszystkie pozostałe prawa nieudzielone explicite w niniejszej licencji uznaje się za zastrzeżone. W przypadku naruszenia praw autorskich i zapisów tejże licencji Firma rezerwuje sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.
8.2 Klient kupujący usługę dostępu do treści cyfrowych takich jak e-booki, programy audio, czy też video, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, w momencie udostępnienia dostępu do tychże treści, traci prawo do skorzystania z ustawowo przysługującego prawa do wypowiedzenia umowy, o czym został poinformowany w niniejszym punkcie.
8.3 Jako akt dobrej woli celem zagwarantowania zadowolenia Klientowi, Firma wprowadza własną "100% Gwarancję Satysfakcji".
8.4 Na mocy "100% Gwarancji Satysfakcji", Klient uzyskuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
8.5 Klient chcący odstąpić od zakupu pozostałych produktów takich jak DVD, e-booki, programy audio itp. powinien skontaktować się z Firmą drogą e-mailową na adres podany na stronie MaciejMoroz.pl w zakładce "Kontakt".
8.6 Zwrot ceny usługi dostępu do treści cyfrowych nastąpi w ciągu 30 dni od momentu poinformowania Firmy o chęci skorzystania przez Klienta ze "100% Gwarancji Satysfakcji", tym samym kanałem, którym płatność została dokonana przez Klienta, chyba, że możliwości techniczne to uniemożliwiają. Wówczas zwrot będzie miał miejsce na warunkach wspólnie ustalonych.
8.7 Klient jest zobowiązany udzielić wszelkich dodatkowych informacji Firmie jeśli takie żądanie zostanie przez Klienta sformułowane, w szczególności wysłać formularz odstąpienia od umowy, przesłać dane dotyczące transakcji lub potwierdzenie przelewu, a także potwierdzić swoje dane osobowe poprzez np. przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
8.8 Firma może odmówić w szczególnych przypadkach Klientowi realizacji praw wynikających ze "100% Gwarancji Satysfakcji", jeśli podejrzewa próbę oszustwa lub wyłudzenia, zwłaszcza jeśli klient już wcześniej dokonywał zwrotów, aby zabezpieczyć się przed nadużyciami dobrej woli Firmy.

Porządek na Szkoleniu

9.1 Klient ma obowiązek przestrzegać poleceń przedstawiciela Firmy, prowadzącego szkolenie lub osoby przez nich wyznaczonych/
9.2 Firma lub osoba/inna osoba prawna działająca na zlecenie Firmy w charakterze organizatora lub trenera ma prawo odmówić dalszego udziału w szkoleniu Klientowi w przypadku naruszenia przez niego ogólnoprzyjętych reguł życia społecznego, a w szczególności agresywnego zachowania, uniemożliwiania lub utrudniania innym Klientom korzystania ze szkolenia, naraża interesy innych Klientów lub Firmy, jeśli wcześniejsze wielokrotne napomnienia słowne nie przyniosły zaprzestania tych działań. W takim przypadku Klientowi nie należy się zwrot należności za szkolenie.

Odpowiedzialność Firmy

10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie skutki działań Klienta w oparciu o przekazywaną wiedzę. Choć Firma dokłada wszelkich starań, Klient sam odpowiada za skuteczne i etyczne zastosowanie wiedzy w praktyce.
11. Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie były najświeższe i najprawdziwsze, a jakość szkoleń, produktów i usług najwyższa, jak to możliwe.

Akceptacja Regulaminu

12. Korzystanie z niniejszej strony, złożenie zamówienia i/lub zakup usług/produktów Firmy oznaczają akceptację niniejszego Regulaminu i Zasad Zakupów, Polityki Prywatności oraz Informacji o Przetwarzaniu Danych.
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018 r.
.

Ta strona używa ciasteczek, aby zapewnić Ci lepsze i szybsze działanie oraz dostosować treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem oraz podanych przez Ciebie danych osobowych. Przez dalsze, aktywne korzystanie z tej strony, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś na to zgody. Możesz zawsze usunąć i wyłączyć ciasteczka naszej strony, Facebooka oraz Google Analytics, aby mieć pełną prywatność. Masz możliwość także cofnąć zgodę lub usunąć dane. Więcej możesz się dowiedzieć z naszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Informacji o Przetwarzaniu Danych.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close